Choroba Buergera

Żywienie optymalne zamiast operacji i leków

Sposób na wyleczenie Choroby Buergera

Dolegliwości wynikające z choroby Buergera są związane z postępującym niedokrwieniem kończyn

spowodowanym przewagą układu współczulnego, który odpowiedzialny jest za skurcz naczyń.

Przyjmowanie określonego rodzaju pokarmów powoduje w organizmie ludzkim pobudzanie jednej z części układu autonomicznego (układu nerwowego, który reguluje wszystkie procesy zachodzące w ciele człowieka) - współczulnej bądź przywspółczulnej. Jeżeli odżywiamy się w sposób

"pastwiskowy", wywołujemy w naszym organizmie przewagę układu powodującego skurcz naczyń.

Jeśli palimy papierosy, to dodatkowo nasilamy działanie niekorzystne układu nerwowego, co

powoduje takie zwężenie naczyń, które uniemożliwia dostarczenie odpowiedniej ilości tlenu i cząstek odżywczych do najdalszych zakątków naszego organizmu. Pierwsze objawy zaczynają się od

drętwienia, bólów nóg, które w ten sposób upominają się o swoje prawo do otrzymania tlenu. Jeżeli w odpowiedniej chwili nie zareagujemy, to doprowadzimy do obumarcia kończyn i amputacji

chirurgicznej - ostatecznego środka "leczącego" chorobę Buergera. W przebiegu tej choroby

stosowane są środki farmakologiczne lub chirurgiczne - polegające na przecinaniu włókien układu

współczulnego, aby w ten sposób zlikwidować jego przewagę w kończynach dolnych. Pomimo

stosowania tych sposobów leczenia, choroba postępuje, bo nie jest zlikwidowana jej przyczyna, jaką jest niewłaściwe jedzenie. Żywienie Optymalne jest najwłaściwszym sposobem odżywiania się, który nie dość, że nie powoduje przewagi żadnego z układów, to dostarcza do chorych narządów

najbogatszego pożywienia, które zaspokaja potrzeby wszystkich komórek naszego organizmu.

Doktor Jan Kwaśniewski rozpoczął stosowanie innego środka do regulacji układu autonomicznego, aby

zmniejszać przewagę jednego z nich w określonych sytuacjach (chorobach) - prądy selektywne. Są

one najskuteczniejszym sposobem, aby pozbyć się schorzeń wywołanych zaburzeniami

funkcjonowania układu nerwowego. Zaleca się ich stosowanie po jakimś czasie od rozpoczęcia

żywienia optymalnego, ale osobom, którym zagraża amputacja kończyn, wskazane jest podawanie

ich od razu, gdy tylko nadarzy się możliwość. Choroba Buergera jest jednym z tych schorzeń, w

których najszybciej odczuwa się poprawę i ustępowanie dolegliwości. Wiele osób do tej pory

zachowało swoje nogi - przeznaczone wcześniej do amputacji - dzięki żywieniu optymalnemu i

prądom selektywnym. Zachęcamy wszystkich optymalnych, aby propagując nasz styl odżywiania,

starali się te informacje przekazywać osobom szczególnie zagrożonym tą chorobą, bo można ich

uchronić od nieodwracalnych konsekwencji. Osoby te powinny jak najszybciej rozpocząć żywienie

optymalne i zastosować prądy selektywne. Najszybciej i najpewniej wybrać się do  Arkadii, gdzie

wyszkolony personel udzieli najlepszej pomocy i wszelkich wskazówek w tym zakresie.